FYSS 2017
001
Pris 290:- ex moms  
 
I lager: 0

Nu kan du beställa nya FYSS!

Det oumbärliga verktyget för alla som förespråkar eller förskriver fysisk aktivitet på recept.

Om FYSS 2017

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken vänder sig också till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken är indelad i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.

Del 1 ger en bred bakgrund till ämnet fysisk aktivitet och behandlar bland annat:
-                    Begrepp och definitioner, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning
-                    Biologiska effekter av fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet som prevention
-                    Rekommendationer om fysisk aktivitet för olika grupper (vuxna, barn och ungdomar, äldre, gravida, personer med medfödda hjärtfel samt personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar)
-                    Fysisk aktivitet vid infektioner, stress, sömnbesvär, muskuloskeletala besvär samt besvär under klimakteriet. 

Del 2 ger en evidensbaserad och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid 34 olika diagnoser inom ämnesområdena: 
-                    Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar
-                    Metabola/endokrina sjukdomar
-                    Neurologiska sjukdomar
-                    Rörelseapparatens sjukdomar
-                    Inflammatoriska sjukdomar
-                    Psykiatriska sjukdomar och beroendetillstånd
-                    Långvariga utbredda smärttillstånd
-                    Cancer
samt kronisk njursjukdom, polycystiskt ovariesyndrom och psoriasis.

FYSS 2017 ges ut av Läkartidningen Förlag på uppdrag av YFA. Boken är på ca 650 sidor och kostar 290 kr. Moms och frakt tillkommer.